création (être une) - Politi, Ambrogio Catarino : Summa doctrinae de praedestinatione (...) adiicitur et lucubratio De veritate enunciiationum; Summa idem doctrinae de peccato originali, adiicitur et dialogus de justificatione (Rome, 1550)